Cơ hội việc làm

Bạn có muốn tham gia vào một start-up trẻ, nhiều hoài bão và cùng tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng? Bạn đam mê giáo dục, đặc biệt là việc học suốt đời? Bạn có muốn được làm việc trong một môi trường mà ý kiến và sáng kiến của bạn được coi trọng và thực hiện hóa một cách nghiêm túc? Ngoài ra, bạn có phải là một người tận tâm và hứng thú về việc phát triển doanh nghiệp?

If your answers are YES to all the questions above, then we might be a good match! Below you will find all our current vacancies.

If your desired position is not listed here, but you would still like to work for us or do an internship with us, do not hesitate to send us an email at admin@verovia.nl and let us know why you want to work with us. Or follow us on Linkedin to keep updated on our new vacancies.

Communications & Social Media Internship

Are you enthusiastic about the digital realm, technology, and the impact it has on higher education consulting? We’re seeking two dynamic individuals to join our Marketing team, one with a talent for crafting compelling content and the other with a knack for visual design and video creation.

Remote work

At least 6 months